Nước Tương Đậm Kikkoman Shoyu 1L

SKU: 4901515111150

Liên hệ mua ngay trên

Mô tả

Đánh giá

 Nước Tương Đậm Kikkoman Shoyu 1L
 Nước Tương Đậm Kikkoman Shoyu 1L
 Nước Tương Đậm Kikkoman Shoyu 1L