Nước Tương Đậm Yamasa Shoyu 18L

SKU: 0136

Liên hệ mua ngay trên

Mô tả

Đánh giá

 Nước Tương Đậm Yamasa Shoyu 18L