Thăn Ngoại Bò Nhật Striplion Wagyu A4

SKU: SP000083 Hết hàng

Liên hệ mua ngay trên

Mô tả

Đánh giá

 Thăn Ngoại Bò Nhật Striplion Wagyu A4
 Thăn Ngoại Bò Nhật Striplion Wagyu A4